isargaran
21 اسفند 1401 - 19:04

رژیم صهیونیستی دست به دامن یهودیان فرانسوی شد

کابینه رژیم صهیونیستی طرحی را برای تشویق یهودیان فرانسه برای مهاجرت به اراضی اشغالی آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در شماره امروز یکشنبه خود نوشت که کابینه اسرائیل طرحی را برای تشویق یهودیان فرانسه به مهاجرت آماده کرده است و علت ارائه این طرح نیز کاهش ۴۲ درصدی ورود یهودیان فرانسه به اراضی اشغالی طی سال های گذشته است.

این روزنامه صهیونیستی در ادامه نوشت: در چارچوب آمادگی برای اجرای این طرح ردیف بودجه ویژه ای در سال ۲۰۲۳ به آن اختصاص یافته است و وزیر مهاجرت اسرائیل نیز به منظور شرکت در کنفرانس مهاجرت امروز عازم فرانسه شد.

بر اساس این گزارش، طرح تشویق یهودیان فرانسه برای مهاجرت به اراضی اشغالی، در پی اختصاص بودجه ۱۲۰ میلیون شیکلی (واحد پول رژیم صهیونیستی) شروع شد و علت آن نیز کاهش ۴۲ درصدی ورود یهودیان فرانسوی به اراضی اشغالی است.

گفتنی است، این دومین سفر وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی به فرانسه طی یک ماه گذشته است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1089027