isargaran
24 مرداد 1401 - 11:39

اختصاص اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه کریدور شمالی

همدان- فرماندار درگزین گفت: طی سفر رییس جمهور به همدان اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه کریدور شمالی در نظر گرفته شد.

کمیل خواستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتبارات سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور به استان همدان برای شهرستان درگزین برابر ۳۱۹ میلیارد تومان بوده است؛ گفت: در این راستا برای تکمیل پروژه کریدور شمالی اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

خبرنگار مهررئیسدرگزینوی ادامه داد: در راستای تکمیل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نیز اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

فرماندار درگزین با اشاره به اینکه ۲۸ میلیارد تومان برای توسعه و تجهیز مدارس شهرستان و ۳ میلیارد تومان برای تأمین سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس درگزین در نظر گرفته شده؛ افزود: ۱۴ میلیارد تومان برای تکمیل شهرک صنعتی قروه درگزین، ۱۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت گلخانه ۳۲۰ هکتاری کرفس و ۱۵ میلیارد تومان در راستای تأمین آب شرب روستایی و شهری این شهرستان در نظر گرفته شد.

درگزینتأمیندرگزینقروهدرگزینتأمینخواستان یادآور شد: با پیگیری‌های صورت گرفته از سر جمع اعتبارات استانی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به شهرستان اختصاص خواهد یافت.

منبع: مهر
شناسه خبر: 587658